Het team

De directeur van de school is ……… Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de organisatie en de onderwijskwaliteit.
Samen met de manager van Doomijn Kinderopvang, geeft hij leiding aan de ontwikkeling richting een Integraal Kind Centrum (IKC).

……  is in principe vier dagen per week op school aanwezig. Daarnaast  zijn er momenten dat hij niet aanwezig is i.v.m vergaderingen, overleggen e.d.

Voelt u vrij om eens binnen te lopen om iets te bespreken of maak een afspraak voor een gesprek.

U bent van harte welkom!

Regelmatig ontvangt u ‘berichten van de leerkrachten in de Parro-app. Hierin staan aanvragen voor ouderhulp maar ook mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. Soms kunt u ook een nieuwsbrief ontvangen over een specifiek thema.

Functies binnen onze school
De leerkracht ondersteuners, meester Jesper en meester Robert, zijn ook functies binnen het onderwijs. Zij zijn onderwijs-professionals, die onder verantwoordelijkheid van een leerkracht kunnen functioneren.
Zij kunnen nu ook worden ingezet voor instructie aan kleinere groepen kinderen. Op deze manier hebben we meer handen in de school ten behoeve van de onderwijskwaliteit. Meester Jesper vervangt de leerkracht wanneer hij of zij vakantie heeft.

Leerkrachten met aanvullend specialisme
Binnen onze school zijn leerkrachten werkzaam die naast hun groepstaken een schooltaak hebben. Dit zijn leerkrachten, die zich door opleiding en/of ervaring onderscheiden en het voortouw nemen op het gebied van hun specialisme / vakgebied.
Voor onze school zijn de specialismen:

  • Interne Begeleiding (coördinator zorg)
  • Specialist Jonge Kind
  • Taal specialist
  • Rekenspecialisatie
  • Opleider in de School

Ook zijn er voor de volgende vakgebieden gespecialiseerde leerkrachten op school:

  • Gymonderwijs
  • Humanistische vorming