Het team

De directeur van de school is Jolanda Scheper. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de organisatie en de onderwijskwaliteit.
Samen met Jessica Rattink, manager van kinderopvang, geeft zij leiding aan de ontwikkeling richting een Integraal Kind Centrum (IKC).

Jolanda Scheper is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Elke maandagochtend om 09.00u heeft ze een half uur spreekuur. Ook zijn er koffieochtenden met de directie. Deze zijn bedoeld om met ouders op een laagdrempelige wijze van gedachten te wisselen. In de schoolkalender staan de koffieochtenden gepland.

U bent van harte welkom!

Elke maand ontvangt u ‘De Luchtpost’, waarin u allerlei berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragen voor ouderhulp maar ook mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal.

Functies binnen onze school
De leraarondersteuner is ook een functie binnen het onderwijs. Het zijn professionals die onder verantwoordelijkheid van een leerkracht kunnen functioneren.
Zij kunnen nu ook worden ingezet voor instructie aan kleinere groepen kinderen. Op deze manier hopen we meer handen in de school te krijgen ten behoeve van de onderwijskwaliteit.

Leerkrachten met aanvullend specialisme
Onze school heeft de beschikking over een drietal ‘Leerkrachten LB’. Dit zijn leerkrachten, die zich door opleiding en/of ervaring onderscheiden en het voortouw nemen op het gebied van hun specialisme / vakgebied.
Voor onze school zijn de specialismen:

  • Interne Begeleiding (coördinator zorg)
  • Daltonschool en ontwikkeling
  • Taal- en rekenspecialisatie

Ook zijn er voor de volgende vakgebieden specialisten op school:

  • Gymonderwijs
  • Humanistische vorming