Het team

De directeur van de school is Ernst Maatman. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de organisatie en de onderwijskwaliteit.
Samen met de manager van Doomijn Kinderopvang, geeft hij leiding aan de ontwikkeling richting een Integraal Kind Centrum (IKC).

Ernst Maatman is in principe de hele week op school aanwezig. Natuurlijk zijn er momenten dat hij niet aanwezig is i.v.m vergaderingen, overleggen e.d.

Voelt u vrij om eens binnen te lopen om iets te bespreken of maak een afspraak voor een gesprek.

U bent van harte welkom!

Regelmatig ontvangt u ‘De Luchtpost’, waarin u allerlei berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragen voor ouderhulp maar ook mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal. Veel informatie ontvangt u ook middel de Parro-app.

Functies binnen onze school
De leerkracht ondersteuner, meester Jesper, is ook een functie binnen het onderwijs. Hij is een professional, die onder verantwoordelijkheid van een leerkracht kunnen functioneren.
Zij kunnen nu ook worden ingezet voor instructie aan kleinere groepen kinderen. Op deze manier hopen we meer handen in de school te krijgen ten behoeve van de onderwijskwaliteit. Ook vervangt hij de leerkracht wanneer hij of zij vakantie heeft. Daarnaast beschikt onze school over een ervaren onderwijsassistente juf Aniek. Zij ondersteunt de leerkracht op veel gebieden. Daartoe behoort ook het begeleiden van kleine groepjes leerlingen. Zij wordt met name ingezet in de groepen 1 en 2. Ook kunnen dit schooljaar nog beschikken over de diensten van meester Robert, dankzij de inzet van de NPO gelden kunnen we hem nog een jaar aan ons binden.

Leerkrachten met aanvullend specialisme
Binnen onze school is één L11 werkzaam. Dit zijn leerkrachten, die zich door opleiding en/of ervaring onderscheiden en het voortouw nemen op het gebied van hun specialisme / vakgebied.
Voor onze school zijn de specialismen:

  • Interne Begeleiding (coördinator zorg)
  • Specialist Jonge Kind
  • Daltonschool en ontwikkeling
  • Taal- en rekenspecialisatie

Ook zijn er voor de volgende vakgebieden gespecialiseerde leerkrachten op school:

  • Gymonderwijs
  • Humanistische vorming