Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren: Schatkist, waarbij de uitgaan van de leerlijnen uit Paranssys

Nederlandse taal: Taalactief

Aanvankelijk lezen: Methode Veilig Leren Lezen

Voortgezet (technisch) lezen: Methode Lekker Lezen en Nieuwsbegrip XL, nieuwe methode in schooljaar 2019 – 2020

Rekenen: Alles Telt

Schrijven: Methode Pennenstreken

Engels: Groove Me

Lichamelijke oefening: geen methode*

Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid: Blinck

Sociaal Emotionele vorming*: Leefstijl

Muzikale vorming: nieuwe methode in schooljaar 2019 – 2020

Kunstzinnige vorming: Diverse bronnen, o.a. ‘Laat maar zien’

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant.

 

Wereldorientatie & Kunstzinnige vorming

Voor wat de Wereldoriëntatie betreft… Daar werken we met de digitale methode Blinck. Een methode, die dicht bij de kinderen staat, hen uitdaagt en keuzes laat maken en waarbinnen e-learning een belangrijke rol speelt. Zowel bij het informatie verwerven én het presenteren.