Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren: We werken vanuit de leerlijnen voor het Jonge Kind vanuit Parnassys

Nederlandse taal: Taalactief

Aanvankelijk lezen: Methode Veilig Leren Lezen

Voortgezet (technisch) lezen: Estafette

Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip

Studievaardigheden: Blits

Rekenen: Pluspunt versie 4

Schrijven: Methode Pennenstreken

Engels: Groove Me

Lichamelijke oefening: geen methode*

Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid: Blink

Sociaal Emotionele vorming: Leefstijl

Muzikale vorming: 1, 2, 3 ZING!

Kunstzinnige vorming: Diverse bronnen, o.a. ‘Laat maar zien’

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant.

 

Wereldorientatie & Kunstzinnige vorming

Voor wat de Wereldoriëntatie betreft… Daar werken we met de digitale methode Blink. Een methode, die dicht bij de kinderen staat, hen uitdaagt en keuzes laat maken en waarbinnen e-learning een belangrijke rol speelt. Zowel bij het informatie verwerven én het presenteren.

* een ervaren vakleerkracht vanuit Accres verzorgt de gymlessen op maandag en woensdag