Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van goed onderwijs, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren: Schatkist

Nederlandse taal: Taalactief

Aanvankelijk lezen: Methode Veilig Leren Lezen

Voortgezet (technisch) lezen: Methode Lekker Lezen en Nieuwsbegrip XL

Rekenen: Alles Telt

Schrijven: Methode Pennenstreken

Engels: Groove Me

Lichamelijke oefening: geen methode*

Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid: Methode Topondernemers

Sociaal Emotionele vorming*: Leefstijl of Kwink

Muzikale vorming: Methode Moet je doen!

Kunstzinnige vorming: Diverse bronnen, o.a. ‘Laat maar zien’

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant.

 

Wereldorientatie & Kunstzinnige vorming

Voor wat de Wereldoriëntatie betreft… Daar werken we met ‘Topondernemers’. Ook een methode, die dicht bij de kinderen staat, hen uitdaagt en keuzes laat maken en waarbinnen e-learning een belangrijke rol speelt. Zowelbij het informatie verwerven én het presenteren.

Kunstzinnige vorming (tekenen handvaardigheid, dans en drama en muzikale vorming) bieden we gebundeld aan in de vorm van een creativiteitscircuit. Daarbij schakelen we waar mogelijk de hulp in van experts en ouders, om zo de groepen klein te houden en de beleving groot.